Laatste update Implementatie EN ISO 9606-1.

 

19-05-2014

 

Deze tabel bevat de laatste gegevens per land over de:

 • Datum nationale publicatie EN ISO 9606-1
 • Datum van nationale intrekking EN 287-1
 • Datum van verwachte nationale intrekking EN 287-1 indien dit nog niet gedaan is.

 

Let op:  niet alle lidstaten hebben de update doorgegeven.

 

Missend zijn:

 • Cyprus
 • Finland
 • Former Yugoslav Republic of Macedonia
 • Greece
 • Iceland
 • Ireland
 • Luxembourg
 • Portugal
 • Slovenia

 

 

CEN-member

(Country)

DOP

Date of the national publication of

EN ISO 9606-1

DOW

Date of the withdrawn of the national publication of

EN 287-1

DOW

Expected date of the

with drawn of the national publication of

EN 287-1

AENOR (Spain)

2014-03-12

 

2015-11-01

AFNOR (France)

2013-12-27

 

2015-10-31

ASI (Austria)

2014-04-15

 

2015-10-01

ASRO (Romania)

2014-03-31

 

2015-10-31

BDS (Bulgaria)

2013-12-17

 

2015-08-31

BSI (UnitedKingdom)

2013-11-30

 

2015-10-31

DIN (Germany)

2013-12-01

2013-12-01

 

DS (Denmark)

2013-11-29

 

2015-10-31

EVS (Estonia)

2013-12-05

2013-12-05

 

HZN (Croatia)

2014-02-28

2014-02-28

 

IPQ (Portugal)

2014-01

 

2015-10

LST (Lithuania)

2013-11-29

 

2015-10-31

LVS (Latvia)

2014-02-14

2014-02-14

 

MCCAA (Malta)

2014-03-25

2014-03-25

 

MSZT (Hungary)

2014-04-01

 

2014-10-01

NBN (Belgium)

2013-12-24

2013-12-24

 

NEN

(Netherlands)

2013-10-22

2013-10-22

 

PKN (Poland)

2014-02-07

2014-02-07

 

SIS (Sweden)

2013-10-25

2013-10-25

 

SN (Norway)

2014-02-01

 

2015-10-01

SNV (Switzerland)

2013-12

 

2015-10-31

SUTN (Slovakia)

2014-04-01

 

2015-10-31

UNI (Italy)

 

2013-11-21

 

UNMZ (CzechRepublic)

2014-05-01

 

2015-10-31

 

 

 


 

 

14-03-2014

 

Tot nu toe is het nog niet mogelijk om EN ISO 9606-1 te gebruiken onder PED ondanks het feit dat deze standaard een ANNEX ZA heeft.

De PED commissie heeft de ISO 9606-1 nog steeds geblokkeerd voor de toepassing onder PED.

Hij wordt geblokkeerd op hoofdstuk 9.3 optie C en dat is de twee jaarlijkse verlengingen van het lassers certificaat.

 

Hoofdstuk 9.3 optie C

 

         De kwalificaties van een lasser voor een certificaat is geldig zolang deze wordt bevestigd volgens 9.2 en mits aan de

         volgende voorwaarden is voldaan:

-        de lasser werkt voor dezelfde fabrikant bij wie hij of zij zijn kwalificatie behaalde, en die verantwoordelijk is voor de

     vervaardiging van het product;

-        Het kwaliteitsprogramma van de fabrikant is geverifieerd in overeenstemming met ISO 3834‑2 of ISO 3834-3;

-        de fabrikant heeft aangetoond dat de lasser lassen van aanvaardbare kwaliteit heeft geproduceerd op basis van toepassingsnormen, de onderzochte lassen 

     moeten de volgende condities bevestigen : laspositie(s ), las-type (FW, BW), lassen met smeltbadondersteuning ( mb ) of zonder ( nb ).

 

 


 

04-11-2013


Op de vergadering van TC121 van 16 oktober 2013 is besloten om  de “Date of withdrawal” van 24 maanden voor de EN 287-1 NIET terug te brengen naar 6 maanden. 

 

De bespreking op de vergadering heeft ons nu wel zekerheid gegeven over de belangrijke periodes i.v.m. de implementatie van EN ISO 9606-1: 

  

 • Alle lidstaten van Europa zijn verplicht om de norm EN ISO 9606-1 in te voeren voor eind april 2014.
 • Elke lidstaat heeft de vrijheid om parallel met de EN ISO 9606-1, de EN 287-1 nog verder te laten bestaan tot uiterlijk oktober 2015.


We hebben ervoor gepleit dat zoveel mogelijk landen bij de invoering van de EN ISO 9606-1, de EN 287-1 zouden intrekken.

België, Nederland, Duitsland, Zweden en Finland hebben alvast mondeling aangegeven dit zo te zullen doen. In Frankrijk zal de EN 287-1 pas ingetrokken worden uiterlijk oktober 2015.


In Nederland is de norm EN EN ISO 9606-1 per november 2013 ingevoerd.

 

 


 

 

7-10-2013 

 

Er is weer nieuws over de EN ISO 9606-1, vandaag is duidelijk geworden dat de EN ISO 9606-1 deze maand nog een Annex ZA krijgt waardoor deze norm ook gebruikt kan worden samen met de geharmoniseerde normen.

Dit is een enorm sprong voorwaarts want dit betekend dat er geen belemmeringen meer zijn voor de implementatie van de EN ISO 9606-1, en dat hiermee het hele probleem van de baan.

 

 


 

 

18-08-2013

 

De stemming is gesloten op 12-08-2013, de uitslag is dat 4 landen tegen het voorstel gestemd hebben (België, Nederland, Finland en Zweden)  om de Date Of Withdrawn van de EN 287:2011 te verlengen met 24 maanden.

Er hebben in totaal 16 landen gestemd, en 17 landen hebben geen stem uitgebracht en dat is meer dan de helft van de stemgerechtigden.

Concreet gaat dit inhouden in dat er de komende twee jaar twee officiële las standaards naast elkaar bestaan, en het erg moeilijk gaat worden om te bepalen welke er verplicht is.

Er wordt achter de schermen nog gewerkt om dit tij te keren.

 

Wordt vervolgd....

 

 


 

 

29-7-2013:

 

Er is een verzoek ontvangen van een aantal landen (Frankrijk, Denemarken) en van het "Pressure Equipment Advisory Board" om de implementatie van de EN ISO 9606-1 voor 24 maanden uit te stellen.

De reden is dat het concept van de EN ISO 9606-1 verschillend is van EN 287-1, een langere overgangsperiode wordt gevraagd.

De publicatie is nu gestopt en er zal eerst gestemd gaan worden door de leden of er een meerderheid is die dat ondersteund.

Deze stemming sluit 12-08-2013, en het resultaat is heel simpel "Ja" of "Nee" voor de verlenging van 24 maanden.

 

 

 


 

 

8-7-2013:

 

Het resultaat van de stemming voor adoptie van de EN ISO 9606-1 in Europa is dat er 21 landen voor gestemd hebben 3 landen tegengestemd hebben en 7 landen hebben zich onthouden van stemming.

Dit zal gaan resulteren in de implementatie van de EN ISO 9606-1 en deze norm zal de EN 287-1 gaan vervangen.

 

 


 

 

15-12-2012:

 

De stemming voor de Unique Acceptance Procedure is gesloten,  en het resultaat is dat daar een  Europees "Ja" uit is gekomen.

In februari 2013 kan hierdoor de stemming starten voor definitieve adoptie door CEN (Europa) van de ISO 9606-1.

Eind april 2013 weten we of de ISO 9606-1 geadopteerd zal worden door Europa, als dit zo is dan zal in ongeveer  juli 2013 de EN ISO 9606-1 de EN 287-1:2011 vervangen.

Dan is er ook een  aanbeveling klaar van  TC44 SC10 hoe met deze nieuwe standaard om te gaan in combinatie met de geharmoniseerde normen.

 


 

15-7-2012:

 

Op 15-07-2012 is de ISO 9606-1:2012 officieel gepubliceerd en kan dus gebruikt worden, alleen is deze standaard nog niet door CEN geaccepteerd.

De stemming voor Europese acceptatie loopt op dit moment, en zal 23-09-2012 sluiten waarna duidelijk zal zijn of Europa de UAP voor ISO 9606-1:2012 heeft geaccepteerd.

Indien er door de Europese lidstaten "Ja" wordt gestemd dan wordt daarmee een nieuwe stemronde gestart.

Dan volgt nog een officieele stemming die het antwoord geeft of de EN 287-1:2011 wordt vervangen door de ISO 9606-1:2012.

 

 

 

Vervanging van EN 1418 door EN-ISO 14732:2013

 

De "oude" EN 1418 uit 1997 voor het kwalificeren van lasmachine operators en instellers is sinds augustus 2013 ingetrokken en vervangen door de EN-ISO 14732:2013.

Dit betekend dat nieuwe kwalificaties uitgegeven moeten worden volgens de EN-ISO 14732:2013.

Er zitten wel een aantal  veranderingen in ten opzichte van de EN 1418 ik zal de verschillen binnenkort opsommen op de website.

 

 

Op 1-7-2013 is de nieuwe ASME BPVC-IX-2013 weer gepubliceerd.

Deze versie wordt daarmee op 1 januari 2014 verplicht voor alle nieuwe kwalificaties.

De oude versies kunnen nog van toepassing zijn op lopende contracten.

Een belangrijke verandering is dat er geen addenda's meer komen

In deze nieuwe versie zijn ook een paar belangrijke nieuwe hoofdstukken toegevoegd.

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • New Part QF, "Plastic Fusing Requirements"
 • New Part QG, "General Requirements"
 • Addition of Hybrid Plasma GMAW
 • Addition of Hybrid Laser GMAW
 • Incorporation of Friction Stir Welding (FSW)
 • Non-mandatory appendix K "Guidance on invoking section IX requirements in other codes, standards, specification and contract documents"

 

De laatste is een enorme verbetering omdat hier richting wordt gegeven aan het gebruik van sectie IX buiten de ASME serie.

Dit is vooral voor contracten buiten de USA van groot belang om aanvullende  eisen op de juiste manier op te stellen in het contract.

 

In mei zijn de ASME section IX commissie meetings gehouden in Miami.

Het was een mooie gelegenheid om het AWS Head Quarters te bezoeken wat in Miami gevestigd is.

Ik was te gast samen met Mike Bernasek bij Andrew Davis de Managing Director van de Technical Services Division.

 

 

AWS Photo

 

De geheimen van het gebruik van de ASME IX

Op dinsdag 12 maart 2013 verzorgde Arjan Roza een lezing over de ASME IX.

Deze lezing werd gehouden bij onze trouwe sponsor Linde Gas Benelux te Schiedam.

En dit was maar goed ook want bij Linde was er ruimte genoeg om de 115 aanwezigen te herbergen.

Een dergelijke opkomst is een absoluut record voor de LDR. Arjan vertelde over de ASME IX en haar geheimen.

Het kwam er op neer dat je goed de weg moet kennen in de ASME en dat niet alleen deel IX nodig is om specificaties voor kwalificaties te bepalen maar dat ook de betreffende constructie codes in ogenschouw genomen moet worden.

In de pauze werden de aanwezigen op een bijzonder drankje getrakteerd door Linde.

Tijdens deze bijeenkomst is er bekend gemaakt dat de LDR op 12 en 13 november naar CERN te Geneve gaat met een groep van maximaal 30 leden. Details over de inschrijving volgen nog via de site. Daarnaast is de leden gevraagd mee te denken over locaties waar de LDR een lezing kan organiseren en ook veel leden kan ontvangen.
De LDR bedankt Arjan Roza en Linde Gas Benelux voor de zeer geslaagde avond!

 

Deze lezing wordt nog gehouden bij:

 • Lasgroep Oost
 • Lasgroep West
 • Lasgroep Zuid
 • Lasgroep Zuid-Limburg

 

 


Op 24 januari 2012 heeft de “Standing Committee on Approximation of the Laws Relating to Construction Products” besloten om de overgangsperiode van de EN 1090-1 met 2 jaar te verlengen tot 1-7-2014.

 

Een goede zaak, omdat de industrie deze extra tijd waarschijnlijk erg goed kan gebruiken omdat nog niet iedereen klaar was voor de EN 1090.

Hoewel er steeds meer situaties bekend worden waarin opdrachtgevers eenvoudig de EN 1090-1 en -2 (-3) contractueel van toepassing verklaren.

Ook situaties waarbij “eigen” specificaties van toepassing zijn maken reeds regelmatig gebruik van een verwijzing naar de EN 1090.

 

Natuurlijk is een contract of een daarin genoemde eigen specificatie maatgevend zolang niet in tegenspraak met de vigerende wetgeving.

Het blijft dus zaak dat de Nederlandse industrie zich terdege bewust is van de eisen die de EN 1090 met zich meebrengt, verschuiving van de co-existentieperiode ten spijt! Gebruik de extra tijd optimaal!

 

Het officiële bericht kan gevonden worden op site van European Commision Enterprice and Industry

(Bron Website IWCR-Online.com)

 

On this page the summary of changes in de ASME IX  made by Walter Sperko PE of Sperko engineering.

Walter Sperko is the vice-chairman of sub section IX welding and brazing of the ASME.

In this articles you can read the changes made in the ASME IX in that year.

 

2007 addenda

2008 addenda

2009 addenda

2010 addenda

2011 addenda

2013 addenda

 

 

 

Een groep van zelfstandige Nederlandse lastechnici heeft IWCR opgericht om het kwaliteit niveau van de zelfstandige lastechnici te waarborgen middels een keurmerk.

IWCR  (Independent Welding Consultants Register) is een Nederlandse Stichting van lastechnici die opereren op het niveau van IWE.

Al de leden zijn zelfstandige lastechnici met jarenlange ervaring in de industrie.

In de nabije toekomt zal er een website online komen met daarop alle voorwaarden van de stichting en een register met daarin de  aangesloten lastechnici.

 

 

 

 

 

 

Er is een belangrijke technische wijzing in de ISO 15614-1:2004 met het uitkomen van  amendement 2 uit februari 2012

De wijziging heeft betrekking op de dikte range voor hoeklassen  tussen de 3 <t< 30 mm in tabel 6.

Tot februari 2012 was deze materiaal dikte range "0,5t(3 min) to 1,2t" deze is nu gewijzigd in "0,5t(3 min) to 2t"

Dit geeft een verbetering qua dikte range voor hoeklassen en zal resulteren in veel minder WPQR's

 

Verder zijn er nog een aantal tekstuele aanpassingen in het voorwoord.

 

Deze aanvulling is te verkrijgen op de NEN site onder de volgende link.

NEN-EN-ISO 15614-1:2004/Amd.2:2012